top of page
Juhannus (24 of 27).JPG

ollaan 

yhteydessä!


Toivomme Timolan säilyvän aktiivisena kylänä. 

Kyläläisilltä saadun palautteen perusteella kehitetään toimintaa. Järjestetään jatkossakin erilaisia tapahtumia, joissa huomioidaan laajalti eri ikäiset kyläläiset. Pyritään turvaamaan kyläläisille palveluita ja toimintoja sekä ylläpitämään näitä. Kylältämme löytyy paljon osaamista ja resursseja, joita edelleen kehittämällä saadaan lisättyä aktiivisuutta ja viihtyisyyttä kylälle.

Vahvistetaan ja kehitetään olemassa olevia yhteistyösuhteita sekä luodaan uusia kumppanuussuhteita.

Kiitos viestistäsi!

Timolan kyläyhdistys

timolankyla(at)gmail.com

Puheenjohtaja Laura Vuorela 0400820354

Venepaikkatiedustelut Laura Vuorela 0400820354

  • Facebook
  • YouTube
bottom of page